Begirale ikastaro ofiziala

HELBURUAK:

  • Heziketa ez formalean lan egiteko ikuspuntu kritiko eta konprometitutik pertsonak garatzea.
  • Erremintak, baliabideak eta ezagutzeak eskaini hezitzaileen lana errazteko eta indartzeko.

BETEBEHARRAK:

  • 17 urte izan matrikulazio urtean.
  • Astialdiarako jakin-mina interesa izan.

IKASTAROAREN IRAUPENA (ATAL TEORIKOA):

  • 150 ordu.

PRAKTIKAK:

Ikastaroa bukatu ondoren titulua izateko ezinbesteko praktikaldia dago (160 ordu), musutruk egin beharrekoa. Praktikak egiteko erak:

  • Hiruzpalau hilabete batean zehar, astialdiko talde batean.
  • Astialdiko talde batean, hamasei eguneko kanpaldian.

Ikastaroa gainditu ostean Eusko Jaurlaritzak luzatuko du titulazio ofiziala.

Derrigorrezko praktikak PDFa deskargatu

Praktiken ziurtagiri eredua PDFa deskargatu